Team

De Vrije School Zeeland heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, bestaande uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, een remedial teacher, intern begeleider en ondersteunende professionals.

Voor het schooljaar 2018-2019 ziet de samenstelling van het team er als volgt uit:

Susanne Bolliger

Kleuterklas 1 & MR

Anna Janse-Mos

Kleuterklas 2


Esther Veger

Kleuterklas 3

Claartje Jansen

Klas 1


Marianne de Meulder

Klas 1 & Handwerken

Marit Bije

Klas 2


Jacqueline Brouwer

Klas 3 en aandachtsfunctionaris

Christine Ruppert

Klas 4 & MR


Laura van den Bergen

Klas 2, 3 en 4

Fay van Oudheusden

Klas 5


Wendela Roest-Crolius

Klas 5

Erik Hoogendijk

Klas 6


Truus Impens

Onderwijsassistent

Marieke Meijer

Onderwijsassistent


Boudewijn van Sluijs

Vakleerkracht Euritmie

Lianne Minderhout

Vakleerkracht Gymnastiek


Gerard Setterich

Vakleerkracht Houtbewerken

Marleen Willemse

Intern Begeleider


Nelleke Chilla-Fillippo

Remedial Teacher

Anne marijke de Jong

Koorzang


Jan van de Berg

Administratie

Elisabeth Steinmeijer- Van Ooijen

Directeur


Nienke Slump

Vertrouwenspersoon ouders

Samen rond de kinderen