Vrije School Zeeland

leren met hoofd, hart & handen
© jenn-evelyn-ann
nieuws

Nieuws

actuele zaken
voorjaarkinbalonnen
schoolkeuze

Schoolkeuze

Vrijeschoolonderwijs in beeld


 

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren, lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

schoolwinkel

Schoolwinkel

13 juni 12.00-13.00 uur
krokusvakantie

Vakanties

Wanneer vrij?
Waar vindt u ons?

Waar?

W. Arondeusstr. 59 M'burg