Vrije School Zeeland

leren met hoofd, hart & handen
© Pezibear-Petra • Österreich

Nieuwsflits

Lezing Loïs Eijgenraam over het belang van warmte voor kinderen

loiseigenraamOp 12 maart om 20.00 uur houdt Loïs Eijgenraam een lezing over het belang van warmte voor kinderen.

Bij warmte denk je aan natuurlijk aan kleding als omhulling voor het lijf. Wat kun je doen opdat het kind zich behaaglijk voelt? Hoe komt het dat veel kinderen niet eens voelen dat ze koud zijn?
Bij warmte kun je ook aan zielewarmte denken. Wat heeft een kind op dit gebied nodig? Wat vraagt het van ons?

“Inspiratie voor ouders” een werkgroep in de school die avonden en weekenden organiseert voor ouders. We willen ingaan op vragen die bij ouders leven, ons gezamenlijk bezig houden met allerlei thema’s die raken aan het vrijeschool onderwijs, ervaringen uitwisselen en delen.

De toegang voor deze avond is vrij.

Culturele week

20180302104656
Klas 5 en 6 hebben zich in de jaarlijkse culturele week bezig gehouden met de wereldgodsdiensten. Zij hebben de grote feesten bestudeerd die door verschillende stromingen worden gevierd.
De maquette is daar een mooi zichtbaar resultaat van. Het plezier wat de kinderen aan het maken ervan beleefd hebben spat ervan af.
Klik op lees meer om alle foto's te zien!

Lees meer...

nieuwjaar hart
adventsviering
nieuws

Nieuws

actuele zaken

Vrijeschoolonderwijs in beeld


 

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren, lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

krokusvakantie

Vakanties

Wanneer vrij?
schoolwinkel

Schoolwinkel

28 maart 12.00-13.00 uur
Waar vindt u ons?

Waar?

W. Arondeusstr. 59 M'burg