.

.

.

Vrije School Zeeland

leren met hoofd, hart & handen
© Gabby Orcutt

Nieuwsflits

Uitnodiging adventsviering

Beste ouders en verzorgers,

Namens het team nodigen wij u van harte uit voor de Adventsviering in de Petrus & Pauluskerk in Middelburg op zondag 10 december van 15.30 tot 16.30 uur.

Tijdens deze informele viering zullen we luisteren naar het schoolkoor dat gevormd wordt door de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas. Ook zullen het ouderkoor Tourdion en het lerarenteam enkele liederen ten gehore brengen. Daarnaast zal er een mooi kerstverhaal worden verteld en zingen wij met z’n allen enkele kerstliederen.

Lees meer...

Tips voor een Sinterklaasfeest zonder stress

"Sint en zijn pieten zijn weer in het land! Dat laat ons hart niet alleen kloppen van verwachting, maar ook wel eens van wanhoop of stress. Pepernoten liggen al vanaf begin september in de winkels, het Sinterklaasjournaal wordt elk jaar doller en voller. En pieten én klazen kom je overal tegen: op het werk, de sport- en knutselclub, het kinderdagverblijf en op straat. Hoe houden we het leuk?" Dit is hoe het blog aanvangt. Spreekt het onderwerp je aan? Lees dan verder op het webblog van Inspiratie voor Ouders.

Sint Nicolaas

Sint NicolaasMichael vierden we overdag, hij is de aarsengel van de zon, Sint Maarten in de schemering en Sint Nicolaas komt in de nacht. Hij komt, zo zou je kunnen zeggen, uit een andere wereld. Hij is geboren in 270 in Turkije. Hij werd genoemd naar zijn oom die bisschop van Myra was.
De kleine Nicolaas was een bijzonder kind, zo stond hij al bij de eerste wasbeurt en wist hij van het Maartensvasten op woensdag en vrijdag. Het verhaal gaat dat hij op die dagen de borst weigerde. Op zijn negentiende jaar werd hij priester gewijd en volgde hij zijn oom op. Nicolaas was steeds op pad om anderen te helpen. Hij leefde in een tijd dat er iets wezenlijks veranderde in de mensheidsontwikkeling. De mensen hadden in zijn tijd nog een haast vanzelfsprekend rechtstreeks contact met de goddelijke wereld. Tijdens zijn leven veranderde dat: de goddelijke wereld was niet meer vanzelf toegankelijk voor de mensen. Het gesprek tussen de mensen en goden verstomde als het ware.

Lees meer...

Sint Nicolaas

Sint Nicolaas

Wat vieren we?
Advent

Advent

1e advent: zondag 3 december
nieuws

Nieuws

actuele zaken

Vrijeschoolonderwijs in beeld


 

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren, lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

sintmaartensbazaar

Vakanties

Wanneer vrij?
pompoen-herfst

Schoolwinkel

29 november 12.00-13.00 uur
Waar vindt u ons?

Waar?

W. Arondeusstr. 59 M'burg