Koop een boek voor jezelf en vul de schoolbiliotheek!


Tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) kunnen de leerlingen en hun ouders bij boekhandel De Drvkkery sparen voor nieuwe boeken in de schoolbibliotheek. Help je mee?

Wil je hierbij helpen, koop dan een kinderboek bij De Drvkkery tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober). Neem de originele kassabon mee naar school en lever die daar in. Er staat een bakje voor dit doel bij de administratie.

School verzamelt alle ingeleverde kassabonnen. Hoe meer bonnetjes, hoe hoger het bedrag waarvoor de school nieuwe boeken mag kopen! Zoals je begrijpt zijn we enthousiast over de actie en hopen dat je deze week nog tijd hebt om een mooi boek voor jezelf uit te kiezen. We hopen ook dat je de bon van boeken die je eventueel vorige week al hebt aangeschaft ook nog hebt om in te leveren!

We wensen je veel leesplezier!

Kinderboekenweek, 2018, schoolbibliotheek, de Drvkkery, sparen

  • Hits: 259

Aanmelding kleuterklassen

spel
Onze school groeit en de hiermee gepaard gaande groeistuipen worden momenteel zichtbaar.
Onze kleuterklassen zitten dit schooljaar (2018-2019) en het schooljaar 2019-2020 al helemaal vol met kinderen die al zijn aangemeld.
Dat betekent dat er geen kinderen meer aangemeld kunnen worden die voor 15-07-2016 zijn geboren.

  • Hits: 275

Vacture

Download de vacature in pdf 

  Het bestuur van de Stichting Vrije School Zeeland is op zoek naar

BESTUURSLEDEN (m/v)
       (vrijwillig)

Vrije School Zeeland

De Vrije School Zeeland is een zelfstandige school met een eigen bestuur, bestaande uit een toezichthoudend en een uitvoerend deel. De Vrije School Zeeland is een middelgrote gezinsschool met ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over drie kleuterklassen en zes lagere schoolklassen.

De Vrije School Zeeland valt, net als elke andere Vrije School, onder de algemeen bijzondere basisscholen: ‘algemeen’ omdat de Vrije School Zeeland openstaat voor alle leerlingen, ongeacht de culturele of levensbeschouwelijke achtergrond; ‘bijzonder’ omdat deze bestuurd wordt door betrokken en deskundige ouders en vrijwilligers en niet door de overheid. De naam Vrije School is ooit gekozen om aan te geven dat de lesstof in de eerste plaats in dienst moet staan van de ontwikkeling van het kind en niet moet worden voorgeschreven vanuit belangen van de overheid, de staat of het bedrijfsleven.

Taken bestuursleden

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Gemiddeld één keer per maand komt het bestuur bij elkaar. Onderwerpen voor het bestuur zijn o.a.: jaarplan en jaarverslag, schoolplan, strategisch beleidsplan, begroting en financiële jaarrekening, leeropbrengsten, huisvesting, ontwikkelingen passend onderwijs, personeel en formatieomvang en samenwerking met andere scholen.

bestuur, Vacature, bestuursleden, vrijwillig, profiel

Lees verder

  • Hits: 1747