Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft ongeveer 8 maal per jaar een overleg.

Onderwerpen die aan de orde kunnen zijn; besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, ouderbijdragen, vaststellen van vakanties en vrije dagen, wijze waarop ouders meehelpen op school.
De schoolleider is op verzoek bij dat overleg aanwezig. Ook ouders zijn - mits vooraf aangemeld - welkom om de MR vergadering bij te wonen.

De Mr bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Oudergeleding:

  Henk van den Doel
  Martine van der Vliet

 • Personeelsgeleding:

  Susanne Bolliger
  Christine Ruppert

Het is belangrijk voor de MR om te weten wat er bij ouders leeft. De leden zijn altijd aanspreekbaar op school of via de mail. In de notulen (die altijd openbaar zijn tenzij er een geheimhoudingsplicht is ten aanzien van een onderwerp) is te lezen waar de MR zoal mee bezig is.

Vergaderdata 2019-2020
 • 23 oktober 2019 - 19.30 uur
 • 15 januari 2019 - 19.30 uur
 • 25 maart 2019 - 19.30 uur
 • 15 juni 2019 - 19.30 uur