Peutergroep Madelief

Stamgroepen

De peuters komen in beginsel twee dagdelen (ochtenden) naar Madelief, zij zitten in een zogenoemde stamgroep. Er zijn vier stamgroepen: 

  • Maandag-woensdag
  • Maandag-donderdag
  • Dinsdag-donderdag
  • Dinsdag-vrijdag

 

Extra dagdeel: 3+ groep

Het is mogelijk om een derde dagdeel af te nemen wanneer een peuter 3 jaar wordt, dit is de zogenoemde 3+ groep. Dit is altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers en op basis van beschikbaarheid van het aantal plaatsen. Er is een 3+ groep op woensdag, bij voldoende belangstelling ook op vrijdag.

 

Aantal kinderen per groep, beroepskracht-kindratio

Bij de peuteropvang van 2,5 tot 4 jaar bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste één beroepskracht per acht kinderen. Van deze beroepskracht-kind-ratio wordt niet afgeweken. Dat betekent dat in de (stam)groepen bij Madelief doorgaans twee pedagogisch medewerkers staan, tenzij de groep kleiner is dan acht peuters.

 

Openingstijden

Madelief is 40 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.45 uur. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is Madelief gesloten.

 

Kosten, kinderopvangtoeslag en subsidie

Madelief hanteert een uurtarief dat ieder jaar op basis van indexatie opnieuw wordt vastgesteld. Madelief is geregistreerd als kinderopvangorganisatie en daarmee kunnen veel ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst. In de situatie dat een gezin geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kan gebruik gemaakt worden van de ouderbijdrageregeling. De gemeente Middelburg subsidieert (een deel van) de opvang en ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

 

Aanmelding en intakegesprek

Je kunt je (toekomstige) peuter aanmelden via de website, zie aanmelden. Na aanmelding ontvang je een inschrijfformulier en aanvullende informatie m.b.t. betaling, opzeggen en wijzigingen. Ongeveer 1 maand voordat je kindje gaat starten, neemt een van de pedagogisch medewerkers contact op voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt een aantal zaken besproken, zoals voeding, medicijnen en overige bijzonderheden.

 

Doorstroom naar de Vrije School Zeeland

Kinderen van de peutergroep hebben voorrang bij aanmelding voor de kleuterklassen van de Vrije School Zeeland, mits zij op tijd zijn aangemeld. Dit dient altijd apart te gebeuren bij de school zelf.

Sfeerimpressie

Broodbakken bij de peuter van Vrijeschool Zeeland
Jaartafel zomer bij de peuters van Vrijeschool Zeeland
Fruit eten tijdens buitenonderwijs bij de peuters op Vrijeschool Zeeland
Peuterklas van Vrijeschool Zeeland
Nat in nat schilderen bij Vrijeschool Zeeland
Huishoek bij de peuters op Vrijeschool Zeeland
Klaskabouter van Vrijeschool Zeeland
Krijttekening bij Vrijeschool Zeeland
Seizoenstafel van Vrijeschool Zeeland