Ziekte & Verlof

Ziek, te laat & verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten waarom uw kind niet naar school komt. Bij te laat komen en/of ziekte: bel vòòr schooltijd naar school 0118-612102.

Verlof buiten de vakantieperiode is alleen in specifieke gevallen toegestaan, zoals bijvoorbeeld bij verhuizing of huwelijk van familieleden.

Een verzoek voor extra schoolverlof kunt u schriftelijk indienen bij de directeur. Een aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek mèt de richtlijnen kunt u hieronder downloaden.

Infectieziekten

Iedere ouder heeft een eigen verantwoording hoe om te gaan met ziekte van zijn/haar kinderen. De GGD volgt kinderen op een paar momenten in hun ontwikkeling; de schoolarts of verpleegkundige spreekt dan met de ouders oa over specifieke kinderziektes en de mogelijkheid voor inenting.

Op school hanteren we de volgende richtlijnen:

  • als een kind zich ziek voelt, houdt een ouder het kind thuis en meldt het ziek op school
  • bij verdenking van een besmettelijke ziekte raadpleegt de ouder de huisarts; bij vaststelling van de diagnose houdt school zich aan de richtlijnen van de GGD Herkenning ziekteverschijnselen, advies en richtlijnen