klassenraad

Klassenraad

De Vrije School Zeeland is een school met veel activiteiten, jaarfeesten en uitstapjes. Ondersteuning en inzet van ouders/verzorgers is onmisbaar om dit alles goed te laten verlopen. Om deze inzet goed te coördineren heeft elke klas 2 of 3 klassenouders, de zogenoemde klassenraad. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas en zorgen ervoor dat er hulp is bij allerlei activiteiten.

De klassenleerkracht benadert zelf een aantal ouders met de vraag of zij in principe voor twee jaar klassenouder willen zijn. Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met de leerkracht een onderlinge taakverdeling gemaakt.

De activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De klassenouders ondersteunen de leerkracht in het organiseren en coördineren van datgene dat gedaan moet worden voor of in de klas.

Op de eerste ouderavond van het schooljaar maakt de leerkracht bekend wie de klassenouders zijn.