bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Vrije School Zeeland bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren aan de school middels een bestuurstaak. Het is de taak van het bestuur om toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering daarvan.

De uitvoering van het beleid ligt bij de schoolleider Sanneke Kerklaan. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de school.

Het bestuur heeft een fundamentele keuze gemaakt om niet enkel toe te zien op harde cijfers als uiting van kwaliteit. Passend binnen de visie van de vrijescholen willen we de kinderen, het team en directie niet kil afrekenen op basis van meetbare prestaties. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, onderling vertrouwen, verbinding en wederzijds respect vinden we net zo belangrijk.

Vacature

Momenteel is er een vacature voor twee bestuursleden. U kunt de vacature downloaden via de link aan de rechterzijde.Bestuursleden:

  1. Maaike Pieters (toezichthouder/voorzitter)
  2. Guido van Liere (uitvoerend bestuurslid/penningmeester)
  3. Ruud ter Winkel (toezichthouder)
  4. Vacature

.


  • Vacature bestuursleden