tekstlogo jaarfeesten en seizoenen

De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Het jaarritme van de natuur wordt gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

In de kleuterklas wordt werkelijk alles gekleurd door de feesten: het knutselen, het ochtendspel, de seizoenentafel, de liedjes en het vertelde verhaal. Met name in de peuter- en kleuterklassen vormen de jaarfeesten de schakels in de kringloop van het jaar. Er wordt naar een feest toegewerkt en toegeleefd. Vaak is het feest het begin van een bepaalde tijd in het jaar. Zo begint de Michaëlstijd met het Michaëlsfeest. Dat betekent dat de weken na het feest gekleurd worden door de invulling van het feest.

Ook in de lagere school vormen de jaarfeesten een leidraad door het jaar. Zowel voor het periodeonderwijs als de vaklessen zijn ze inhoudelijk van belang. Ze maken het ritme van het jaar zichtbaar.

Onderstaand vindt u enige informatie over de jaarfeesten. Voor de goede orde; onderstaand uitsluitend de feesten die gevierd worden binnen onze school. Het is dus geen compleet overzicht!

Pasen

paasontbijt
Paasontbijt!

Van lentefeest tot paasfeest, zo kun je de verschillende manieren waarop Pasen binnen de school gevierd wordt misschien wel in vogelvlucht karakteriseren.
Bij de kleuters ligt het accent op het beleven van het nieuwe leven dat zich in de natuur manifesteert. Kuikens en lammetjes bevolken de kijktafels. Er worden spelletjes gedaan waarbij de haas een centrale plaats inneemt. Er wordt gezaaid en het proces van het kiemen van het zaad wordt nauwlettend gevolgd.

Jonge kinderen hebben nog niet het bewustzijn om het paasmysterie te kunnen beleven. Het kruis, als centraal symbool van de lijdenstijd, staat nog ver van hen af. Zonder de lijdenstijd te beleven kun je geen Paasfeest vieren. Je kunt echter wel de opstanding in de natuur beleven. Het schijnbaar dode zaad komt tot leven, het schijnbaar dode ei met zijn harde steenachtige schaal draagt leven in zich, schijnbaar dode knoppen botten uit. Planten groeien en overwinnen de zwaartekracht. De voorchristelijke symbolen die te maken hebben met leven en offerbereidheid staan centraal. Denk aan de haas als symbool voor het offeren en als vruchtbaarheidssymbool. Denk aan de eieren, de paasvuren. Het vuur verteert de dode materie, de vruchtbare as geeft nieuw leven. Als een soort van desem strooit men de as over de velden. In de weilanden is altijd goed te zien waar het paasvuur gestookt is geweest. Daar groeit het gras beter en voller en vormt een lichtgroene cirkel.

Jaarfeesten, Pasen, opstanding, in natuur, klas 3, uittocht, Egypte, ochtendfeest

Lees verder

  • Hits: 1101

Hemelvaart en Pinksteren

meiboom
Meiboom

Wanneer je aan de kinderen van de school vraagt wat het pinksterfeest inhoudt weten ze een heleboel zaken te noemen. Het is het feest waarop we allemaal in witte kleren naar school komen. Het is het feest waarop we bruidstaart eten. Het is het feest waarbij we om de meiboom dansen. Het is het feest waarbij de kleuters als bruiden en bruidegommen verkleed zijn. Allemaal uiterlijke kenmerken van het pinksterfeest. Het pinksterfeest zelf is geen makkelijk feest om te bevatten. Daarom in dit stuk een wat meer inhoudelijke benadering van de achtergronden van het feest.

Jaarfeesten, Hemelvaart, Pinksteren, meiboom, bruidstaart, pinksterbruid, pinksterbruidegom, Moeder Aarde, voorchristelijke symbolen

Lees verder

  • Hits: 2477

Sint Jan

sint janHet kan zomaar gebeuren dat je op een vrijdagmiddag rond de 24e juni hele families getooid met picknickmanden en bloemenkransen, door het Walcherse land ziet fietsen. Men is op weg naar Green and White, in de buurt van Oostkapelle. Om precies te zijn naar een boomgaard daarachter.
Daar is een groep volwassenen al een halve dag bezig geweest met het opbouwen van het feestterrein. De picknicktafels staan klaar, de rozenpoort is versierd, er zijn spelletjes voor groot en klein, er wordt muziek gemaakt, gedanst, broodjes gebakken en over het vuur gesprongen.

Jaarfeesten, Sint Jan, midzomerfeest, Rozenpoort, spelletjes, muziek, gedanst, picknick, over vuur springen, louterend, verjagen boze geesten, Johannes de Doper

Lees verder

  • Hits: 1473