Sint Maarten

martinus deelt mantel
Martinus deelt zijn mantel

In de novembermaand vieren we de eerste van een serie lichtfeesten: het feest van Sint Maarten. Wie was toch die heilige waarvan de kinderen uit volle borst zingen?

Martinus werd in Tsjechië geboren. Zijn vader wijdde hem aan de god Mars. Martinus’ vader was zelf krijgsheer. Wanneer Martinus naar school gaat in de stad Pavia in Noord Italië, ontmoet hij voor het eerst mensen die het christendom aanhangen. Op 15 jarige leeftijd gaat Martinus het leger in, net als zijn vader. Wanneer hij 18 jaar oud is ontmoet hij op een van zijn tochten een bedelaar. Het verhaal gaat dat de bedelaar bij de stadspoort zat. De bedelaar is verkleumd van de koude. Martinus krijgt medelijden en hij geeft de bedelaar de helft van zijn warme mantel. De andere helft houdt hij zelf.

De nacht na dit voorval heeft Martinus een visioen. In zijn droom ziet hij weer de arme bedelaar die hem nu zijn ware identiteit openbaart: het was Christus zelf aan wie Martinus zijn mantel heeft gegeven. Martinus wil het leger uit om zijn leven aan Christus te wijden. Hij heeft echter voor lange tijd getekend. Zijn leermeester Hilanus helpt hem en zo wordt Martinus een vrij man. Wanneer de bisschop van Tours sterft wil men graag dat Martinus hem opvolgt. Martinus durft het echter nog niet aan om aan deze taak te beginnen. Hij acht zichzelf nog niet capabel voor dit werk en hij verstopt zich tussen een troep ganzen. Het verhaal gaat dat de ganzen hem verraden. Martinus ziet nu in dat hij niet aan deze opdracht ontkomt en hij wordt bisschop.

uitgeholde knollen met een lichtje
Uitgeholde pompoenen met een lichtje

Het Sint Maartensfeest vieren we op 11 november, de dag waarop hij in Tours begraven werd. De novembermaand is een koude, donkere maand. De bomen hebben hun blad verloren nadat ze nieuwe knoppen hebben gevormd. Alles lijkt dood, maar is het niet; het nieuwe leven zit in die knoppen verborgen.

Aan het begin van deze maand vieren we niet voor niets twee feesten die aan de doden gewijd zijn: Allerheiligen en Allerzielen. Door hen te gedenken zijn ze weer even heel dichtbij. Sint Maarten was de schutspatroon van heel wat ambachtslieden, zo ook van de boeren.

Elf november was ooit, lang geleden, de nieuwjaarsdag van de boeren. De laatste oogst, de bietenoogst, was binnen gehaald. Het was de gewoonte om een mooie, grote biet uit te hollen en aan de dakrand te hangen. Nog steeds hollen wij onze knollen uit en plaatsen er een lichtje in.

Bron:
Jaarfeestenboekje met tekst van Elisabeth Steinmeijer-van Ooijen. 

Sint Maarten, Jaarfeesten, lichtfeesten

  • Hits: 2646