Carnaval

carnavalEens per jaar lijkt de school wel op zijn kop te staan: verklede kinderen, juffen, meesters en ouders; een dweilband op het podium; de hele school ruikt naar wafels. Alle klassen laten iets grappigs aan elkaar zien, en masse wordt de stoelendans gedaan en daarna gaat iedereen in polonaise de school door.


De zesde klas vormt een soort raad van 11. Zij aanschouwen het geheel en reiken prijzen uit voor het origineelst verklede kind, voor het kind met het grappigste hoofddeksel, voor het kind dat het eenvoudigst maar toch leuk verkleed is etcetera.

In de kleuterklassen worden narrenschepen gebouwd. Alle verklede kinderen nemen daarop plaats en als hoogtepunt van de dag komt dan de hele lagere school in polonaise langs, zingend en confetti strooiend. Vooral dat laatste is erg belangrijk. Sommige kinderen zijn al dagen van tevoren alle resten papier die ze kunnen vinden aan het verknippen en legen alle perforators die ze kunnen vinden. Op de administratie komen in die tijd regelmatig kinderen langs met de vraag of ze de papierversnipperaar mogen legen.

Carnaval wordt gevierd gedurende drie dagen voor Aswoensdag. Drie dagen feesten voor de vastentijd begint. Even verbergen we ons ware wezen, zijn we even een ander om daarna door te vasten weer sterk met onze geestelijke kern geconfronteerd te worden.

Carnaval is een oeroud feest. Ook in voorchristelijke tijden werd het al gevierd. Toen vierde men het feest der dwazen, het Feriae stulturum. Men joeg de winterdemonen weg en men verwelkomde de goede geesten van het voorjaar. Het is niet helemaal duidelijk waar het woord carnaval vandaan komt. Waarschijnlijk komt het van carrus navalis wat scheepswagen be- tekent. De scheepswagen kan gezien worden als een symbool voor het lichaam als drager, omhuller van de persoonlijkheid. In vele carnavalsoptochten is de scheepswagen ook te zien.

Voor kinderen is carnaval vooral een verbindend feest. Kinderen kunnen zichzelf nog niet verbergen achter maskers. Wel kunnen zij zich met een persoon identificeren. Dat is wat zij doen wanneer zij zich verkleden. Even in andermans schoenen staan, samen lachen, plezier hebben, je even los maken van de gewone gang van zaken. Eigenlijk is carnaval een bijzonder sociaal feest. Je ontmoet elkaar even helemaal anders.

Bron:
Jaarfeestenboekje met tekst van Elisabeth Steinmeijer-van Ooijen. 

jaarfeest, Carnaval, narrenschepen, verbindend, scheepswagen, omhuller, drager, persoonlijkheid

  • Hits: 2004