Doorstroming
Voortgezet Onderwijs

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs dat bij hen past.

In de 6e klas (groep 8) krijgen de leerlingen een schooladvies mee, gebaseerd op:

  • advies van de leerkracht, waarbij werkhouding en leer- en werkresultaten sterk meewegen
  • resultaten cito-voortgangstoetsen
  • eindtoets: drempeltoets en de IEP eindtoets 

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De ervaring leert dat onze leerlingen het daar goed doen. Sinds 2016 is er een Afdeling Voortgezet Vrijeschoolonderwijs op CSW Bestevaer 

Deze afdeling is een samenwerking van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren en de Vereniging ter bevordering van het Vrijeschoolonderwijs in Zeeland (VVVZ). De vereniging biedt inhoudelijke en praktische ondersteuning en is verantwoordelijk voor de bewaking van het vrijeschoolonderwijs, gebaseerd op een antroposofisch mensbeeld. 

Uitstroomaantallen VSZ per schoolsoort

 Schoolsoort
2016/2017
2015/2016
2014/2015

VWO

4

7

7

VWO/HAVO 3 4 3
HAVO 3 5
VMBO T/HAVO 9 6
VMBO T 3 -
VMBO B/K 3 4 -
Aantal naar Bovenbouw Vrijeschool van het totaal 7 8 Nog geen bovenbouw