Sociaal-emotionele ontwikkeling

De vrijeschool is een school waarin we kijken naar een kind als geheel. Daardoor staat een goede sociaal-emotionele ontwikkeling centraal in ons onderwijs.

De persoonlijke aandacht en verbinding tussen leraar en leerling vormt een belangrijke schakel binnen ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat leraren en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.

Op school besteden we veel aandacht voor de samenwerking tussen leerlingen. Deze werkvorm wordt in alle klassen toegepast. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleer het leerproces en verbetert hun sociale vaardigheden.

social emotionele ontwikkeling kinderen

We streven naar een gezond en evenwichtig pedagogisch klimaat. Een logisch gevolg hiervan is dat pestgedrag veel minder voorkomt. Uiteraard heeft de school wel een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet.

Regenboogmethodiek

Kinderen laten soms moeilijk verstaanbaar gedrag zien. Voor ouders en leerkrachten niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. Sinds 2015 werken we in alle klassen met de Regenboogmethodiek. Een methodiek die erop gericht is het samenspel tussen leerkracht en kind (ouders) positief te bevorderen alsmede de sociale ontwikkeling van leerlingen en de sociale processen in de groepen op school.