Ouderbetrokkenheid

Binnen de vrijschool vinden we het belangrijk dat ouders en kinderen gezamenlijk om de kinderen staan. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand. Op school kan men niet onderwijzen zonder dat er een basis gelegd is vanuit de opvoeding. Kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer je als ouders en school samen op een lijn zit.

Ouderbetrokkenheid begint bij je eigen kind, bij betrokkenheid bij zijn/haar ontwikkeling. Dit toon je door met de leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkeling van je kind, door ouderavonden te bezoeken en door actief te participeren bij alles wat er in de klas van je kind wordt gedaan en georganiseerd.
Maar ook door het leerproces te ondersteunen door je kind thuis te helpen met het huiswerk, door te spreken over wat het op school heeft beleefd, door je te verdiepen in dat wat er in de klas aan verhalen en leerstof wordt aangeboden. Zo werken ouders en leerkrachten samen aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Natuurlijk kun je je ook op een ander niveau je met de school verbinden. Er worden regelmatig thema-avonden en ochtenden georganiseerd waar je op in kunt tekenen. Er is op schoolniveau ouderhulp nodig bij het organiseren van de jaarfeesten, bij het schoolbreed lezen, bij werkgroepen zoals de schooltuin, de bazaar en de ouderbibliotheek, de schoolwinkel, de medezeggenschapsraad en het bestuur.
Kinderen voelen het wanneer ouders en school zich gezamenlijk inzetten voor hun ontwikkeling en samen om hen heen staan.