Sint Maarten bazaar

Op 11 november organiseert onze mooie school een Sint-Maarten Bazaar. School haalt met deze bazaars altijd geld op. We mogen alvast bekend maken dat het eindbedrag dit jaar naar twee doelen zal gaan: naar de aanschaf van (meer) nieuwe muziekinstrumenten en naar de Inspiratie voor Ouders themaweekenden. Twee prachtige doelen; het ene voor onze kinderen zodat zij zich verder mogen bekwamen in de muziek, het andere voor de ouders (en belangstellenden) die om hen en onze school heen staan.

Volledig in de sfeer van de Sint-Maarten boodschap vinden wij, want een deel van zijn mantel hield ridder Sint-Maarten voor zichzelf – zodat hij zichzelf verder kon ontwikkelen – en het andere deel schonk hij aan zijn medemens die even belangrijk was binnen het geheel van de gemeenschap.

 Het team van de Sint Maarten Bazaar

Inspiratie voor ouders, Sint Maarten Bazaar, Doelen, 11 november 2018, Vrije School Zeeland, WillemArondeusstraat, nieuwe muziekinstrumenten

  • Hits: 199