Landelijke onderwijsstaking

Kalender
Vrijeschool Zeeland
Datum
03.15.2019
Auteur
Vrije School Zeeland

Beschrijving

15 maart 2019: landelijke onderwijsstaking georganiseerd
 
door de AOb en de FNV
 
Alle sectoren doen mee: van basisschool tot universiteit, het signaal moet duidelijk zijn:
 
Nederland moet investeren in onderwijs.
 
Middelburg 12 februari 2019,

Beste ouders,
In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs.
In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op.
Daar zit vooralsnog weinig verbetering in.
 
In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.
Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland voor. Dat kan zo niet langer!
Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan tekorten. Het team op school moet in staat gesteld worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen.
Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.
 
Ook het personeel bij ons op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15 maart) het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en op het Malieveld
in Den Haag laten zien dat het ons menens is.
Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn.
Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen, waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat als we richting de Provinciale Staten-verkiezingen, resultaat kunnen boeken er al deze kabinetsperiode een begin gemaakt kan worden met kiezen voor onderwijs en dat er daadwerkelijk geld voor onderwijs wordt vrijgemaakt.

Het team van de VSZ