Verbonden met de natuur

In het vrije school onderwijs is er een nauwe verbondenheid met de natuur. In de lessen komen de seizoenswisselingen nadrukkelijk aan de orde, ook wordt er ieder seizoen een jaarfeest gevierd. De inrichting van het gebouw en de lokalen stralen een warme sfeer uit door het gebruik van zo veel mogelijk natuurlijke materialen. Als er gekookt wordt, doen we dat met biologische voedingsmiddelen. Zo proberen we de kinderen bewust te maken van hun omgeving. En ze zorg mee te geven voor alles wat leeft.