Vaste leerkracht

Elke klas wordt in principe vanaf groep 3 begeleid door dezelfde leerkracht. Dat leidt tot een bijzondere band binnen een groep en de individuele verstandhouding tussen leerkracht en kind. Wel vindt na groep 5 een grondige evaluatie plaats of er nog genoeg ontwikkelingsmogelijkheden liggen voor de daarop volgende jaren. Is dit niet het geval, vindt er een wisseling van leerkracht plaats.