Leren staat centraal

Je kind gaat naar school om te leren. De manier van leren op de vrije school is soms anders dan op andere scholen. De kinderen worden gestimuleerd om zich de aangeboden stof werkelijk eigen te maken. Daarom gebruiken de leerkrachten diverse manieren om een onderwerp aan bod te laten komen: beweging, uitstapjes, tekeningen of verhaaltjes maken bij de behandelde stof. De leerresultaten van de leerlingen wordt gevolgd met het leerlingenvolgsysteem. Zo maken de leerlingen elk half jaar een CITO-voortgangstoets. De uitkomsten worden besproken met de ouder(s) / verzorgers.