Structuur en discipline

Het achterliggende idee van het vrije school onderwijs is dat de lesstof in dienst moet staan van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht geeft daarom zo veel mogelijk zelf vorm aan het aanbod van de lesstof. Uiteraard binnen de geldende normen.
Het onderwijs wordt gestructureerd aangeboden; er wordt gebruik gemaakt van een vast dag-, week- en jaarrooster.
Er zijn duidelijke schoolregels. Wij verwachten van alle kinderen dat ze zich daaraan houden.