Periodeonderwijs

Typerend voor het vrijeschoolonderwijs is het periodeonderwijs. In blokken van 3-6 weken wordt er in de ochtenduren aandacht besteedt aan één onderwerp, bijvoorbeeld rekenen, taal of aardrijkskunde. Hierdoor ontstaat een sterke verbinding met de leerstof en kunnen de kinderen de stof als deze gedurende een langere periode intensief wordt aangeboden beter opnemen.
Later op de dag wisselen de vakken elkaar per uur af. Dan is er ook elke dag een oefenuur rekenen en taal.