Rapport

Aan het eind van ieder schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift. Het geeft een beeld van de ontwikkeling die het kind dat jaar heeft doorlopen; welke kennis en vaardigheden hij/zij heeft verworven en welke plaats de leerling in het sociale geheel heeft ingenomen.