Naar de middelbare school

Goede aansluiting

De leerlingen die bij ons na de zesde klas de school  verlaten, vinden goed aansluiting bij het vervolgonderwijs. Zij zijn op de VSZ al gewend aan vakleerkrachten en hebben al met een aantal typisch middelbare schoolvakken (Duits, Frans, meetkunde, klimatologie, natuurkunde) kennis gemaakt.


De tabel geeft de doorstromingscijfers van de laatste drie jaren:

  2010/2011 2009/2010 2008/2009
VWO 2 3 1
VWO/HAVO 8 4 1
HAVO 2 6 5
VMBO t/HAVO 1 4 5
VMBO t 3 5 1
VMBO / LWOO 2 0 0
Praktijk school 1 - -
Bovenbouw VS 0 1 2

Overdracht

De leerlingenoverdracht van lagere school naar middelbare school wordt door ons met zorg begeleid. Wij streven ernaar meer dan de helft van de leerlingen naar HAVO/VWO te laten doorstromen.
Naast een uitgebreide overdracht op papier, het zogenaamde onderwijskundige rapport,  is er met elke middelbare school ook persoonlijk contact, indien mogelijk. Veel middelbare scholen laten een mentor onze school bezoeken om met de juf of de meester van de zesde klas te overleggen. Met de scholen die dit niet doen, is er in alle gevallen van hen uit telefonisch contact.

Soms betreft het leerlingen die extra zorg nodig hebben. Deze leerlingen bieden we dan de mogelijkheid om met één van onze begeleiders alvast een bezoekje aan de nieuwe school te brengen en samen te kijken waar er nog vragen zijn, om die dan zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Enkele middelbare scholen bieden in het najaar de gelegenheid om een keer om de tafel te komen zitten en te kijken hoe het met ‘onze’  net uitgestroomde leerlingen gaat. Deze  ''tafeltjes middagen'' worden altijd bezocht door de leerkracht wiens leerlingen zojuist naar de middelbare school zijn gegaan.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar