Leerplan Kleuterklassen

Leerplan Kleuterklassen (groep 1 en 2)

Veilige omgeving

Het jonge kind is een en al zintuig. Een warme sfeer, vaste gewoontes, een steeds terugkerend dagritme en een herkenbaar week- en jaarritme komen tegemoet aan de behoefte van het jonge kind aan omhulling en herhaling.  Het kind voelt zich veilig en ontwikkelt vertrouwen in de omgeving en zijn eigen mogelijkheden. Vanuit dat vertrouwen durft het stappen te zetten zowel in het vrije spel als bij de geleide activiteiten in de kring en aan tafel. Deze activiteiten zijn ontleend aan wat zich in de natuur afspeelt. In de nazomer bijvoorbeeld, dorsen en malen we het graan om er dan voor het eerstvolgende feest een heel speciaal brood van te bakken.

Vrij spel

Het vrije spel is de wereld in het klein. Vele ontmoetingen vinden plaats tussen de kinderen. Ieder kind komt als jongste kleuter binnen. Al nabootsend leert hij van de oudere kinderen en verovert al spelend en bewegend zijn eigen wereld. Hij doet een schat aan sociale ervaringen op en leert door zijn steeds veranderende positie binnen de groep. Als oudste kleuter heeft het kind overzicht over de gebeurtenissen in de klas, kan zodoende verantwoordelijkheid dragen en taken op zich nemen.

Natuur

De natuurlijke materialen in de klas hebben zowel esthetische als pedagogische waarde. De zintuigen worden op een positieve manier geprikkeld want het materiaal is mooi en echt. Het nodigt uit om te bouwen, sorteren, sjouwen, verkleden, op reis gaan met de boot (van banken, planken, doeken etc...). Naast fantasie en creativiteit ontwikkelt het kind tijdens dit spel ook zijn fijne en grove motoriek en zijn cognitieve vaardigheden.

Eigenheid

In het spel zie je het kind in zijn eigenheid. Dit is de grootste informatiebron voor de kleuterjuf over het wezen en het functioneren van het kind.
Wij gebruiken geen speel/werkbladen. Ook al krijgen ze opdrachten met een cognitieve achtergrond (voorbereidend rekenen, lezen of schrijven), ze resulteren altijd in een mooi of grappig speel- of siervoorwerp waar je plezier aan beleeft.

Kleutervolgsysteem

In ons kleutervolgsysteem houden wij zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling bij. De oudste kleuters maken eenmalig de CITO ordenentoets.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar