Leerplan groep 3-8

Ontwikkeling kind centraal

Het leerplan gaat uit van de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. De lesstof dient deze ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht gegeven aan zowel hoofd, hart als handen. Er wordt dan ook in veel verschillende vakken les gegeven. Natuurlijk wordt er dagelijks gerekend, gelezen en aan de taalontwikkeling gewerkt. Maar daarnaast krijgen de kinderen ook allerlei ''doe-vakken'' als handwerken, handvaardigheid, schilderen, tekenen, gymnastiek en euritmie.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op een speelse wijze Engelse les. Vanaf groep 5 komt daar ook Frans en Duits bij.Het leerplan sluit aan bij de belangstelling van de kinderen. Zo wordt er in de hoogste klassen gesteenteleer gegeven, worden het weer en de klimaten behandeld en maken de kinderen kennis met de geschiedenis van verschillende culturen, met meetkunde en natuurkunde.

Doorgaande leerlijn

Bij alle vakken is sprake van een doorgaande leerlijn. Vanzelfsprekend voldoen de kerndoelen in onze leerlijnen aan de eisen die de onderwijsinspectie daaraan stelt.

Hoofdvakken en vaklessen

In het leerplan maken we onderscheid tussen hoofdvakken en (bijzondere) vaklessen.
Hoofdvakken worden steeds in periodes van 3 of 4 weken gegeven. Taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn hoofdvakken. Onder wereldoriëntatie vallen ook vakken als gesteenteleer, meetkunde en natuurkunde. Vaklessen worden een of twee keer per week gegeven. Dit zijn bijvoorbeeld muziek, handwerken, euritmie, Engels, Frans en Duits.
Taal en rekenen worden zowel als hoofdvak als vakles gegeven.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar