Jaarverslagen

Onderstaand het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 van de Stichting De Vrije School Zeeland, te Middelburg.
Informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector staat op pag. 35 van de jaarrekening.

RSIN-nummer van de stichting is:  3407718

Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014

De VSZ heeft een ANBI status. Klik hier voor meer algemene informatie van de belastingdienst over de ANBI.