Identiteit

De pedagogische uitgangspunten van de antroposoof Rudolf Steiner zijn de inspiratiebron voor de leraren die aan onze school werken.

Waaraan merk je als ouder en kind deze uitgangspunten:

 • Het leerplan heeft veel ruimte voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen.
 • We hebben respect voor de ontwikkelingsfase waarin het kind zit.
 • We vragen ons bij ieder kind af : ‘Wat kan dit kind zelf ontwikkelen aan kwaliteiten.’ Wie is dit kind?
 • We willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Deze vraagt om creatieve, fantasievolle, doortastende, en praktisch handelende mensen.
 • We hebben aandacht voor sociale omgangsvormen.
 • We vormen met ouders en kinderen een sociale gemeenschap.
 • We stimuleren bewondering en respect voor de mens, de natuur en alle levensprocessen.
 • We besteden aandacht aan de seizoenen en de jaarfeesten.
 • We werken ritmisch: er is een dag/ week en jaarritme.
 • De leraar en niet de lesmethode is de vormgever van het leerplan.
 • De hele mens staat centraal.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar