Hoogbegaafd

De school kent een protocol voor hoogbegaafdheid. Bij ieder kind wordt nauwkeurig bekeken wat het nodig heeft. Voor snelle leerlingen maken de leerkrachten gebruik van verschillende technieken. Zo kunnen ze de stof “compacter” en verrijkende of verdiepende taken aanbieden. De nadruk ligt niet specifiek op cognitief gebied. Juist doordat er ook veel aandacht aan creatieve ontplooiing wordt geschonken, kan een intelligent kind zich breed ontwikkelen. Het kind krijgt daarmee een groot palet van mogelijkheden zich te uiten of thema’s van verschillende kanten te benaderen.