De school als gemeenschap

De school beschouwt zich niet als een afzonderlijke leerplek, maar als een deel van het leven, van de omgeving van kinderen, hun ouders en van de leerkrachten. Er heerst een grote onderlinge betrokkenheid. Inbreng van en ondersteuning door ouders wordt regelmatig gevraagd. Ieder doet dat op zijn eigen manier en voor zover tijd en mogelijkheden het toelaten. Of het nu gaat om het eenmalig meebrengen van sap bij een feestje of het bijhouden van de schooltuin, iedere bijdrage wordt gewaardeerd.