Laatste en eerste schooldag

De laatste schooldag is op vrijdag 14 juli.

We nemen dan afscheid van de 6e klas. Dat doen we met de hele lagere school in de zaal. Alleen de ouders van de 6e klas zijn hierbij van harte welkom. Het afscheid begint om 10.00 uur.

Alle kinderen van klas 1 tot en met 5 nemen die vrijdag bloemen mee. Van die bloemen worden boeketten gebonden, voor elke 6e klasser een boeketje. In de zaal staan die dag emmers waar de kinderen hun bloemen in kunnen zetten.

Alle kinderen zijn die dag om 11.00 uur vrij. Daarna verhuizen de klassen naar het lokaal waar ze volgend jaar les zullen krijgen. De leerkrachten kunnen hierbij nog wel wat hulp gebruiken. Meld je hiervoor bij de leerkracht van je kind.

We beginnen het nieuwe schooljaar op maandag 28 augustus om 9.50 uur uur met een feestelijke samenkomst in de zaal. Die dag zijn de kinderen om 11.00 uur vrij. 
De kinderen die voor het eerst naar de 1e klas gaan, worden om 9.30 in het lokaal van juf Esther verwacht. Hun ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd.
De kinderen van klas 2 tot en met 6 komen om 9.50 uur in de zaal. Ook hun ouders zijn van harte welkom om deze feestelijke opening van het schooljaar bij te wonen.

Omdat het programma vrij lang is, is het niet geschikt voor peuters en kleuters. Voor hen is er opvang in de peutergroepen door de peuterjuffen.
De kleuters en peuters beginnen op dinsdag 29 augustus op de gewone tijd.

De eerste week zijn alle kinderen om 13.00 uur vrij. Op woensdag eindigt de school om 12.30 uur.
In de eerste week krijgen jullie ook de mooie jaarplanner die door uitgeverij Christofoor is gemaakt.

Ik wil jullie allen van harte danken voor jullie vertrouwen, voor het meedenken en meeleven, voor jullie inzet en voor het samenwerken aan vorm geven aan onze school. Ik wens jullie allen een hartverwarmende, zonnige zomer toe.

Elisabeth Steinmeijer-van Ooijen
Schoolleider VSZ

 

Praktische Zaken

De VSZ heeft een ANBI status. Klik hier voor meer algemene informatie van de belastingdienst over de ANBI.

Binnenkort

 • 09 okt - Ouderavond
                klas 1 20.00u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 2 19.45u.
 • 10 okt - Ouderavond
                klas 3 20.00u.
 • 12 okt - Schoolfotograaf
 • 12 okt - Ouderavond
                klas 6 20.00u.
 • 13 okt - Kwartaalpoets
 • 14 t/m 22 okt - Herfst-
                vakantie!
 • 23 okt - Alg. ouderavond
 • 26 okt - Bestuursverg. VSZ
 • 27 okt - Inspiratieweekend
 • 28 okt - inspiratieweekend
 • 30 okt - Inspiratieavond
                Vormtekenen
 • 11 nov - St. Maarten Bazaar